Catalina Maralescu -Necrolog

December 12, 2012 by  
Filed under Anunturi, Arhiva Anunturi

Catalina (Lina) Maralescu (1967-2012)

,,Dincol’ de zare e-o dimineață mai glorioasă, fără apus…”

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalina Maralescu, soție, mamă, fiică și soră preaiubită, se bucură acum de această dimineață fără sfîrșit în prezența, lumina și pacea scumpului ei Mântuitor și Domn.

Până la revederea de dincolo de zare îi vor duce dorul soțul îndurerat, Dimitrie Maralescu, alături de care a trăit fericită mai bine de 27 de ani, copiii ei preaiubiți, Emanuel (24) și Michael (21), părinții ei dragi, Paul și Domnica Ghinescu, precum și fratele ei, Ion. Domnul să aline suferința fiecăruia dintre ei.

Catalina s-a născut în Caransebeș, România, la data de 4 decembrie 1967, primul din cei doi copii ai familiei Ghinescu. Hotărîrea ei de a-L urma pe Domnul Isus toată viața a fost pecetluită public prin botezul ei la data de 1 iunie 1983 în Biserica Baptisă din Caransebeș, pastor Belciu Busuioc. Ea a respectat această decizie pînă la sfîrșitul alergării ei, precum stau mărturie ceilalți slujitori ai Domnului care i-au influențat viața de credință, George Dancea, Mark Hobafcovich, Ciprian Baltă și Timotei Miu.

Dimitrie Maralescu și Catalina s-au căsătorit la data de 29 aprilie 1985 și au fost binecuvîntați cu întîiul lor născut, Emanuel, în 17 noiembrie 1988. În ianuarie 1991 și-au început viața în Statele Unite ale Americii, alături de noua lor familie în Domnul, First Romanian Baptist Church din Chicago. Michael s-a născut la data de 4 martie 1991. Lina a dedicat familiei sale tot ce a avut mai bun și mai prețios, dorind ca ei să rămână credincioși alături de Domnul.

Absența ei va fi resimțită și de Biserica Baptistă Română din Nashville, unde familia Maralescu s-a integrat odată cu mutarea lor în Tennessee și unde Lina a slujit în domeniul administrativ. Îi vor duce dorul prietenele și surorile cu care s-a rugat, a studiat, a plîns și s-a bucurat.

Mulțumim Domnului că a lăsat între noi o femeie discretă, bună și blândă, cu zâmbetul pe buze și credința în suflet. Acum cerul este mai bogat.

,,Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.”(Psalmul 116:15)

“Beyond the horizon awaits a glorious endless morning…” (translated from a Romanian song)

Catalina Maralescu, beloved wife, mother, daughter and sister, is now enjoying her eternal morning in the very presence, light and peace of her Savior and Lord.

Until the reunion beyond the horizon she will be missed by her grieving husband, Dimitrie Maralescu, with whom she lived happily for more than 27 years, her precious children, Emanuel (24) and  Michael (21), her beloved parents, Paul and Domnica Ghinescu, as well as her brother Ion. May the Lord heal every aching heart.

Catalina was born in Caransebeș, România, on December 4, 1967, the first of two children in the Ghinescu family. Her decision to follow the Lord for the rest of her days was made public through her baptism on June 1, 1983 in the Baptist Church of Caransebeș, pastor Belciu Busuioc. She honored her promise to God, as some of her other pastors can attest: George Dancea, Mark Hobafcovich, Ciprian Baltă and Timotei Miu.

Dimitrie Maralescu and Catalina were married on April 29, 1985 and were blessed with their firstborn, Emanuel, on November 17, 1988. They began their life in the United States of America in January 1991, in the midsts of the First Romanian Baptist Church of Chicago. Michael was born on March 4, 1991. Lina gave her best and most precious to her family, wishing above all that they remain faithful to God.

Catalina’s absence is already felt among the Romanian Baptist Church of Nashville, which the Maralescu family joined when they moved to TN. Lina served her church in administrative matters for many years. Her friends and sisters who prayed, studied, cried and rejoiced with her will miss her greatly.

We are thankful to God for sharing with us a discreet, kind and gentle soul, with a smile on her face and faith in her heart. Heaven is now richer.

“Precious in the sight of the Lord is the death of His saints.”(Psalms 116:15)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!